Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών

 


ΗΜΕΡΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΕΟΡΤΗ

 

 ΔΕΥΤΕΡΑ 17/1

7.15 π.μ. ΟΡΘΡΟΣ-Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

5.00 μ.μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

 

ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ  18/1

7.15 π.μ. ΟΡΘΡΟΣ-Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/1

5.00 μ.μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/1

7.15 π.μ. ΟΡΘΡΟΣ-Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

5.00 μ.μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

 

ΑΓΙΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/1

7.15 π.μ. ΟΡΘΡΟΣ-Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 24/1

5.00 μ.μ. ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 29/1

7.15 π.μ. ΟΡΘΡΟΣ-Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

5.00 μ.μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΙΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/1

7.15 π.μ. ΟΡΘΡΟΣ-Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 31/1

5.00 μ.μ. ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ

 

 

 

 

 

 

           Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟΣ  7.00 π.μ.- 1.30 μ.μ. και  3.00 – 6.00 μ.μ. 


Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών

  ΗΜΕΡΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΟΡΤΗ     ΔΕΥΤΕΡΑ 17/1 7.15 π.μ. ΟΡΘΡΟΣ-Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 5.00 μ.μ. ΕΣΠΕ...